O nás

Firma Fedor SECURITY EQUIPMENT vznikla v roku 1991. Pán František Fedor popri zamestnaní konštruoval rôzne elektronické zariadenia ako napríklad audio zosilňovače digitálne displeje a ďalšie elektronické zariadenia podľa potrieb zákazníkov. Postupne sa dostal vďaka článku v časopise Amatérske Rádio až k zabezpečovacím systémom a založil tak svoju vlastnú firmu s dobrým úmyslom poskytnúť svojim zákazníkom kvalitné služby postavené na moderných technológiách. Hlavným poslaním našej firmy je ochrana objektov pred odcudzením majetku, úmyselným narušením, prevencia pred požiarom, inštalácia rozvodov elektrickej energie, bleskozvodov, telekomunikačných a počítačových sietí, revízie elektrických zariadení. Počas svojej existencie sme ochránili stovky priestorov, zadovážili elektrickú energiu desiatkam domácností a firiem, zabezpečili niekoľko budov pred poškodením bleskom.

Profesionalita a ústretovosť pri riešení Vašich požiadaviek sú primárne hodnoty, na ktorých pán Fedor vybudoval svoju firmu. V rovnakom trende pokračujeme naďalej.

Ponúkame kvalitné a spoľahlivé technologicky vyspelé systémy od popredných svetových výrobcov v danej oblasti. Zabezpečovacie zariadenia je možné sledovať a manažovať lokálne, prostredníctvom siete LAN, alebo na diaľku cez sieť Internet, alebo mobilných sietí, prípadne klasickej telefónnej linky. Kamerové systémy je taktiež možné ovládať v rámci lokálnej siete, alebo diaľkovo - prostredníctvom siete Internet. Kvalita obrazu pri týchto systémoch môže byť podľa požiadaviek v HD rozlíšení s ďalšími pokročilými možnosťami ako je napríklad nočné videnie, ovládanie optiky, prenos obrazu na báze IP protokolu (IP kamery). Sme držiteľom viacerých certifikátov a ocenení, zúčastňujeme sa na školeniach a kladieme dôraz na moderné technológie, s ktorými prichádzame do styku.